Pro co nejlepší práci používáme cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Jsem si toho vědom

Koleje a Menzy

Domů

Stravování

Univerzitní služby - Platby za stravování

Univerzitní služby - Platby za stravování

 Menza JU umožňuje platit hotově na pokladnách a bezhotovostně několika způsoby:

 

1. Inkasem z banky

V bance zadejte svolení k inkasu pro účet 171927476/0300. Každý strávník, který bude využívat tuto službu, dává tímto svůj souhlas, aby jako variabilní symbol pro identifikaci při platbách bylo využíváno jeho rodné číslo. Ostatní nepovinné parametry svolení: max. limit viz. níže, variabilní symbol Vaše rodné číslo bez lomítka, doba splatnosti od 14. do 21., dne v měsíci, dobu platnosti neomezenou.
Vyplněný formulář odevzdejte pokladně menzy (k dostání tamtéž). Stanovená maximální částka základního vkladu musí ale být v souladu s limitem na povolení inkasa (menší nebo rovná).
Menza jednou za měsíc (vždy k 15. dni v měsíci po výplatě) vyhodnotí systém skutečný stav vašeho konta a porovná jej s tzv. základním vkladem, jehož výši si nahlásíte v pokladně menzy (pokud chodíte např. pouze na obědy ale pravidelně, doporučujeme s ohledem na dostatečnou rezervu tento vklad minimálně 1000 Kč). Tento rozdíl představuje částku, kolik peněz jste projedli za poslední období a o tuto částku bude vaše konto v menze do několika dnů automaticky bezhotovostně navýšeno opět do výše základního vkladu z Vaší banky prostřednictvím inkasa. Bude-li rozdíl menší než vámi stanovená minimální částka, kterou si rovněž dohodnete v pokladně menzy (doporučeno 100 Kč), inkaso se provádět nebude. Takto budete mít zaručeno, že ke každému cca 20. dni v měsíci bude váš základní vklad v menze obnoven na původní výši. Při přerušení nebo ukončení požádejte o zrušení inkasa z banky.
Platebních příkazů a trvalých příkazů je možno použít pouze za předpokladu, že správně nastavíte variabilní symbol, víte jakou částku je třeba poslat a pošlete ji v rozmezí 5. až 20. dne v měsíci. Špatně zaslané platby nemusí být akceptovány!

 

2. Platební kartou

Od 1. ledna 2018 je možné vkládat finanční prostředky na Váš účet v menze nejen v hotovosti, ale nově i bankovní platební kartou, a to v hlavní kanceláři budovy menzy, TF, K5, JU Café a v Café AK).

 

3. Srážkou za mzdy

Od prosince 2017 si mohou zaměstnanci JU požádat v hlavní kanceláři menzy o zřízení srážky ze mzdy za stravu. Nutno přinést Dohodu o srážkách ze mzdy z personálního oddělení příslušné fakulty.

 

4. Převodem z IPS

Prostředky z IPS je nutné nejdříve převést do stravovacího systému buď po přihlášení na webu menza.jcu.cz nebo požádáním o převod na kterékoliv pokladně menz JU.

 

5. Inkasem z IPS

Inkaso z IPS se provádí denně. Doporučujeme nastavit si takový limit, aby Vám s rezervou stačil na pokrytí plateb v menze během jednoho dne.
Příklad: Nechte si nastavit minimální i maximální částku např. na 100,- Kč. Ve stravovacím systému tak budete mít na kontě vždy 100,- Kč, po odebrání stravy se do druhého dne opět dorovná na 100,- Kč.
Druhou možností je nastavit si limity odpovídající delšímu období podobně jako u inkasa z banky. Upozornění: Není možné nastavit inkaso z banky a zároveň inkaso z IPS. Pokud máte nastaveno inkaso z banky, nastavením inkasa z IPS toto nastavení zrušíte!