Ceník univerzitního ubytování


platný od 1. 9. 2016

Dlouhodobé univerzitní (kolejné) – lůžko
Budova Denní sazba v Kč Měsíční sazba v Kč

K1-K3 dvoulůžkový 85 (110) 1860 (3110)

K4-K5, Bobík
dvoulůžkový
100 (130) 2170 (3880)

K5, Bobík třílůžkový 95 (130) 2050 (3880)

K5 jednolůžkový 115 (----) 2580 (------)

Bobík
jednolůžkový
125 (----) 3750 (------)

Dlouhodobé univerzitní ubytování se poskytuje studentům a pracovníkům JU. Trvá nejméně 3 týdny.
V závorce jsou uvedeny ceny při vyžádaném samostatném ubytování.
Pravidla pro uplatnění denní nebo měsíční sazby.


Krátkodobé univerzitní – lůžko
Budova Denní sazba v Kč


K1-K3 110


K4-K5 130


Bobík 185 (300)


Krátkodobé univerzitní ubytování se poskytuje studentům, pracovníkům JU a jejich návštěvám. Trvá méně než 3 týdny.
V závorce jsou uvedeny ceny při vyžádaném samostatném ubytování.

Krátkodobé univerzitní – lůžko obsazené
Budova Denní sazba v Kč


všechny 70


Poskytuje se návštěvám ubytovaných na obsazená lůžka se souhlasem spolubydlících.